Torbjörn Lindell, Foto Björn Andersson

Torbjörn Lindell

Torbjörn Lindell är botaniker och arbetar som gymnasielektor i biologi i Växjö. Han ägnar mycket tid åt olika botaniska forskningsprojekt och har publicerat ett flertal artiklar om biosystematik, botanikens historia, Gotlands flora och om Carl von Linné – Lindell är en verklig Linnékännare. Han är invald i The Linnean Society of London och har ett imponerande referensbibliotek av Linnés skrifter, de flesta i originalutgåva.

Våren 2007 är han aktuell med biografin Carl von Linné. Den fulländade forskaren.

Fotograf: Björn Andersson

  • Torbjörn Lindell, Foto Björn Andersson

Böcker

CarlvonLinne

Carl von Linné

Den fulländade forskaren

Torbjörn Lindell

Få svenskar har gjort så djupa avtryck i internationella sammanhang som Carl von Linné. Hans regler för namngivning och klassificering  Läs mer »