TomODell

Tom ODell

Tom O’Dell är professor i etnologi vid institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet. Han har publicerat ett stort antal texter kring globalisering, mobilitet, turism och kulturekonomi. O’Dell har tidigare utkommit med boken Culture Unbound: Americanization and Everyday Life in Sweden på Nordic Academic Press (1997). Han har också varit redaktör för ett flertal böcker, bland annat Experiencescapes: Tourism, Culture, and Economy tillsammans med Peter Billing (2004).

  • TomODell

Böcker

Nonstop

Nonstop!

Turist i upplevelseindustrialismen

Tom ODell

Turismen är på väg att bli världens största ekonomiska näring. Men vilka typer av upplevelser söker dagens turister efter? Och  Läs mer »