Simon Anglim

Array

Böcker

Slagfalt_antiken

Slagfältet under antiken

Simon Anglim m fl

Böckerna om slagfälten under antiken, medeltiden och stormaktstiden gör djupdykningar i krigssituationer som har satt avtryck i historien. Här undersöks  Läs mer »