Rolf-DieterMeullerSW

Rolf-Dieter Müller

Rolf-Dieter Müller är professor i militärhistoria vid Humboldtuniversitetet i Berlin. Han har varit vetenskaplig chef vid Militärgeschichtliches Forschungsamt der Bundeswehr (MGFA) samt huvudredaktör för tidskriften Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg. Rolf-Dieter Müller har gett ut en rad böcker om andra världskriget, bland annat Die Wehrmacht. Mythos und Realität (1999), Hitlers Krieg im Osten 1941–1945 (red. 2000), Der Bombenkrieg 1939–1945 (2004) och Der letzte deutsche Krieg 1939–1945 (2005).

  • Rolf-DieterMeullerSW

Böcker

HitlersOkandaSoldater

Hitlers okända soldater

Utländska förband på östfronten 1941-45

Rolf-Dieter Müller

Dramatisk skildring av östfrontens bortglömda soldater En av tre som stred för Hitler på östfronten var inte från Tyskland. Många  Läs mer »

HitlersOkandaSoldater

Hitlers okända soldater, e-bok

Utländska förband på östfronten 1941-45

Rolf-Dieter Müller

Dramatisk skildring av östfrontens bortglömda soldater En av tre som stred för Hitler på östfronten var inte från Tyskland. Många  Läs mer »

HitlersOkandaSoldaterPKT

Hitlers okända soldater, pocket

Utländska förband på östfronten 1941-45

Rolf-Dieter Müller

Dramatisk skildring av östfrontens bortglömda soldater En av tre som stred för Hitler på östfronten var inte från Tyskland. Många  Läs mer »