PeterSandberg,FotoMarieSandberg

Peter Sandberg

Peter Sandberg är filosofie doktor i ekonomisk historia och har utgivit ett flertal böcker i ämnet. Han har även varit medförfattare till en bok om Västsveriges industriella utveckling under efterkrigstiden och till standardverket Det svenska näringslivets historia 1864 – 2014.

Foto: Marie Sandberg

  • PeterSandberg,FotoMarieSandberg
  • TomasAndersson_PeterSandberg,FotoMarieSandberg_vertical
  • TomasAndersson_PeterSandberg,FotoMarieSandberg_whitebackground
  • TomasAndersson_PeterSandberg,FotoMarieSandberg

Böcker

GöteborgsHistoriaNY

Göteborgs historia

Peter Sandberg, Tomas Andersson

Ett efterlängtat standardverk om Göteborgs historia. Göteborg fyller snart 400 år. Men staden vid älven har äldre anor än så.  Läs mer »