PeterCarelli2

Peter Carelli

Peter Carelli, född 1960, är docent i historisk arkeologi och 1:e antikvarie vid Dunkers Kulturhus. Han disputerade 2001 på avhandlingen En kapitalistisk anda: kulturella förändringar i 1100-talets Danmark.

  • PeterCarelli2

Böcker

DetmedeltidaSkane

Det medeltida Skåne

En arkeologisk guidebok

Peter Carelli

Detta är en guidebok till Skåne sett ur ett arkeologiskt perspektiv. Under medeltiden var Skåne en viktig del av det  Läs mer »