Monika Edgren

Array

Böcker

Franriketillnation

Från rike till nation

Arbetskraftspolitik, befolkningspolitik och nationell gemenskapsformering i Sverige under 1700-talet

Monika Edgren

I Från rike till nation beskriver historikern Monika Edgren nationsbegreppets förändring i Sverige under 1700-talet. Från att tidigare ha varit  Läs mer »