Michael Olausson

Array

Böcker

HemtillJarlabanke

Hem till Jarlabanke

Jord, makt och evigt liv i östra Mälardalen under järnålder och medeltid

Michael Olausson (red)

I en kulturbygd i östra Mälardalen ligger Sylta. I samband med utbyggnaden av vägen Norrortsleden började arkeologer undersöka platsen närmare.  Läs mer »