MartinAberg

Martin Åberg

Martin Åberg är docent i historia och verksam som universitetslektor vid Karlstads universitet. Hans tidigare publikationer inkluderar bland annat böckerna Samförståndets tid (1998) och Social capital and democratisation (2002, tillsammans med Mikael Sandberg).

Han är även medredaktör för antologierna Baltic cities (1997), Tvärvetenskap (2004) och Företagaren som kulturbärare (arbetstitel, under utgivning).

  • MartinAberg

Böcker

Samforstandetstid

Samförståndets tid

Konflikt, samarbete och nätverk i svensk lokalpolitik

Martin Åberg

Samförstånd har varit ett utmärkande drag inom svensk politisk kultur under 1900-talet. Handslag och leenden inför tidningarnas fotografer har illustrerat  Läs mer »