Magnus Bergsten

Array

Böcker

Ideerochaventyr

Idéer och äventyr

En antologi om svenskt 1700-tal

Magnus Bergsten

Stormaktsväldet föll samman under 1700-talets första decennier. Kontakterna med utlandet blev fredligare, men väl så intensiva. En ny tid växte  Läs mer »

Stormaktstid_gammalutg

Stormaktstid

Magnus Bergsten

Än idag är intresset för 1600-talet mycket stort. Därför har Historiska Media ställt samman Stormaktstid – En antologi om svenskt  Läs mer »

Stormaktstid

Stormaktstid, ny utgåva

En antologi om svenskt 1600-tal

Magnus Bergsten

Vid mitten av 1600-talet dominerade Sverige Östersjöområdet. Men det kostade på att upprätthålla statusen som europeisk stormakt. Ständiga krig med  Läs mer »

Svenskakrig

Svenska krig och krigiska svenskar

Historisk antologi

Magnus Bergsten

I nära tvåhundra år har Sverige befunnit sig i fred. Men så har det inte alltid varit. Genom århundradens lopp  Läs mer »

Svenskakungarochmaktigaman

Svenska kungar och mäktiga män

Tio historiska essäer

Magnus Bergsten

Vem är Sveriges mäktigaste man genom tiderna? Det är kanske en omöjlig fråga men troligast är nog att finna honom  Läs mer »