Linda Qviström

Linda Qviström

Linda Qviström arbetar som arkeolog vid Upplandsmuseet i Uppsala. Hon har under de senaste femton åren främst varit verksam som fältarkeolog. Linda Qviström har bland annat intresserat sig för agrarhistoria och den medeltida landsbygdens bebyggelse.

Fotograf: Johan Anund

  • LindaQvistrom_2010
  • Linda Qviström

Böcker

DetMedeltidaSormland

Det medeltida Sörmland

En arkeologisk guidebok

Johan Anund, Linda Qviström

Några av Mellansveriges äldsta städer ligger i Sörmland. Vissa spelade en viktig roll redan under medeltiden. Nyköpings gästabud har till  Läs mer »

Det medeltida Uppland

Det medeltida Uppland

En arkeologisk guidebok

Linda Qviström, Johan Anund

I Uppland är medeltiden ständigt närvarande. Längs vägarna finns runstenar, kyrkor med fantasieggande målningar, byar med medeltida rötter och borgar  Läs mer »