Lennart Andersson Palm

Array

Böcker

Boras_1

Borås stads historia I

Stad och omland fram till 1800-talets mitt

Lennart Andersson Palm

I tre vackra band i färg presenteras här Borås stads historia, en stad vars exceptionella utveckling ger intressant belysning åt  Läs mer »

Borås stads historia I-III

Kassett

Lennart Andersson Palm

I tre vackra band presenteras här Borås stads historia, en stad vars exceptionella utveckling ger en intressant belysning åt ekonomisk  Läs mer »

Boras_2

Borås stads historia II

Industrins och industrisamhällets framväxt 1860-1920

Lennart Andersson Palm

Sjuhäradsbygden åtnjöt unika handelsrättigheter i det gamla privilegiesamhället vilket gjorde Borås till ett förindustriellt nationellt handelscentrum. Kring förra sekelskiftet hade  Läs mer »

Boras_3

Borås stads historia III

Omstrukturering och anpassning 1920-2000

Lennart Andersson Palm

Den gamla goda tiden före år 1914 kom aldrig tillbaka. Mellankrigstidens protektionism, efterkrigstidens rekordår och den nya ekonomin efter 1970-talets  Läs mer »