NilsErikVillstrand

Lars Erik Villstrand

Nils Erik Villstrand är professor i nordisk historia vid Åbo Akademi. Han har tidigare varit arkivchef inom Svenska litteratursällskapet i Finland och direktör för Österbottens museum i Vasa. Ledamot av Finska Vetenskaps-Societeten coh Carl Johans Förbundet.

Nils Erik Villstrand har forskat kring förhållanden i 1600-talets Finland, bland annat i avhandlingen Anpassning eller protest. Lokalsamhället inför utskrivningarna av fotfolk till den svenska krigsmakten 1620-1679 (1992). I sin svenska forskning har han också sysslat med den svenska flottans manskapsrekrytering under 1600-talet, läskunnighet under 1700-talet samt kriget och rikssprängningen 1808-09.

  • NilsErikVillstrand

Böcker

TrettioarigaKriget

Trettioåriga kriget

Europa i brand 1618–1648

Lars Erik Villstrand, Göran Larsson, Lars Ericson Wolke

Trettioåriga kriget var det första alleuropeiska storkriget. Soldater strömmade till Tyskland från Europas alla hörn. Danskar slogs mot tyskar, österrikare  Läs mer »