Jonas_M_Nordin

Jonas M Nordin

Jonas M Nordin är arkeolog inriktad på historisk arkeologi, verksam vid Statens historiska museer. Han disputerade 2005 på avhandlingen När makten blev synlig. Senmedeltid i Södra Dalarna.

  • Jonas_M_Nordin

Böcker

DetMedeltidaDalarnaochVastmanland

Det medeltida Dalarna och Västmanland

En arkeologisk guidebok

Jonas M Nordin

Få områden bär på samma spännvidd av kulturhistoria som Dalarna och Västmanland. Längs Västmanlands mälarstränder, mellan runstenar och gravfält, byggdes  Läs mer »