Johan Anund

Johan Anund

Johan Anund är verksam som regionchef vid Riksantikvarieämbetets arkeologiska uppdragsverksamhet. Han är specialiserad på urban kultur, urbanisering och stadsarkeologi och har publicerat en mängd medeltidsarkeologiska artiklar i internationella och svenska tidskrifter och böcker.

Fotograf: Linda Qviström

  • JohanAnund_2010
  • Johan Anund

Böcker

DetMedeltidaSormland

Det medeltida Sörmland

En arkeologisk guidebok

Johan Anund, Linda Qviström

Några av Mellansveriges äldsta städer ligger i Sörmland. Vissa spelade en viktig roll redan under medeltiden. Nyköpings gästabud har till  Läs mer »

Det medeltida Uppland

Det medeltida Uppland

En arkeologisk guidebok

Linda Qviström, Johan Anund

I Uppland är medeltiden ständigt närvarande. Längs vägarna finns runstenar, kyrkor med fantasieggande målningar, byar med medeltida rötter och borgar  Läs mer »