Gunnar Petri

Gunnar Petri, f. 1944, har varit statssekreterare, generaldirektör, VD för STIM och preses i Musikaliska Akademien. Han disputerade 2008 på avhandlingen Författarrättens genombrott och har skrivit flera böcker med populärvetenskaplig inriktning. Hösten 2017 är han aktuell med en biografi över Hans Järta.

Array

Böcker

HansJarta

Hans Järta

En biografi

Gunnar Petri

Hans Järta: mannen som speglar en omvälvande tid i Sveriges historia Hans Järta (1774–1847) är en av de personer som  Läs mer »