GunnarPetri,FotoPärAdolphsson

Gunnar Petri

Gunnar Petri, f. 1944, har varit statssekreterare, generaldirektör, VD för STIM och preses i Musikaliska Akademien. Han disputerade 2008 på avhandlingen Författarrättens genombrott och har skrivit flera böcker med populärvetenskaplig inriktning. Hösten 2017 är han aktuell med en biografi över Hans Järta.

Foto: Pär Adolphsson

  • GunnarPetri,FotoPärAdolphsson

Böcker

HansJarta

Hans Järta

En biografi

Gunnar Petri

»Gunnar Petri lyckas utomordentligt väl med att levandegöra upplysningstiden, påverkan från franska revolutionen och liberalismens intåg i landet som en grund för  Läs mer »