Göran Larsson

Göran Larsson är historiker och chef för Malmö Museer. Han har tidigare varit verksam vid Landsarkiveti Lund och chef för Malmö stadsarkiv.

Göran Larsson har publicerat en rad skrifter med anknytning till Skånes och 1600-talets historia och har bedrivit omfattande forskning kring propagandan under det dansk-svenska kriget 1643-45.

Array

Böcker

SlagetvidLund

Slaget vid Lund, Storpocket

Göran Larsson, Claes Wahlöö

Måndagen den 4 december 1676 drabbade ärkefienderna Sverige och Danmark samman i slaget vid Lund. 8 000 svenska soldater med  Läs mer »

TrettioarigaKriget

Trettioåriga kriget

Europa i brand 1618–1648

Lars Erik Villstrand, Göran Larsson, Lars Ericson Wolke

Trettioåriga kriget var det första alleuropeiska storkriget. Soldater strömmade till Tyskland från Europas alla hörn. Danskar slogs mot tyskar, österrikare  Läs mer »