Göran Blomqvist

Array

Böcker

DetrodaLund

Det röda Lund

Berättelser om 1968 och studentrevolten

Kim Salomon, Göran Blomqvist

Få årtal väcker så många associationer som 1968. Det var då studenter ockuperade kårhuset i Stockholm och då man protesterade  Läs mer »