Elisabet Regner, Foto Frederic Elfver

Elisabet Regner

Elisabet Regner är fil. dr i arkeologi och har disputerat med en avhandling om Alvastra kloster i Östergötland. Hon arbetar i dag som förste antikvarie vid Historiska museet i Stockholm.

  • Elisabet Regner, Foto Frederic Elfver

Böcker

Det medeltida Stockholm

Det medeltida Stockholm

En arkeologisk guidebok

Elisabet Regner

Äntligen är det Stockholms tur i vår populära serie med arkeologiska guideböcker! Planerar du kanske ett besök i vår vackra  Läs mer »