DominicIngemark

Dominic Ingemark

Dominic Ingemark är forskarassistent i Antikens kultur- och samhällsliv vid Lunds universitet. Han doktorerade 2003 på avhandlingen Glass, alcohol and power in Roman Iron Age Scotland. Ingemark har tidigare skrivit Liv och död i antikens Rom (2000) och Sagor och svartkonst under antiken (2004).

  • DominicIngemark

Böcker

Karlekocherotik_2red

Kärlek och erotik i antikens Rom

Martine Castoriano, Dominic Ingemark (foto)

Detta är ett vackert, välillustrerat verk på det evigt aktuella temat kärlek, känslor och sexualitet. Tack vare ett rikt källmaterial  Läs mer »

LivochdodiantikensRom

Liv och död i antikens Rom

Dominic Ingemark

Storstadslivet med dess trängsel och trafikproblem, buller och stress, höghus och förorter är något som de flesta förknippar med den  Läs mer »

Sagorochsvartkonst

Sagor och svartkonst under antiken

Dominic Ingemark, Camilla Asplund

Den antika diktningen utgör själva grunden för västerlandets litterära traditioner. Dåtidens berättande omfattade inte bara gudamyter eller djurfabler utan där  Läs mer »

Sagorochsvartkonst

Sagor och svartkonst under antiken, e-bok

Dominic Ingemark, Camilla Asplund

Den antika diktningen utgör själva grunden för västerlandets litterära traditioner. Dåtidens berättande omfattade inte bara gudamyter eller djurfabler utan där  Läs mer »