Claes Theliander

Array

Böcker

DetmedeltidaVastergotland

Det medeltida Västergötland

En arkeologisk guidebok

Claes Theliander

Det medeltida Västergötland är en guidebok som behandlar Västergötland ur ett arkeologiskt perspektiv. Arkeolog Claes Theliander, född och uppvuxen i  Läs mer »