CarolineRanby,FotoHenrikRanby

Caroline Ranby

Caroline Ranby är författare och antikvarie. Hon har skrivit en rad artiklar och kulturhistoriska böcker, senast biografin Ebba Hochschild (2018).

Caroline Ranby har under många år arbetat som kyrkoantikvarie i Skåne, och hon har tidigare bland annat skrivit boken Skånes kyrkor (2014).

År 2017 tilldelades hon Nils Karlebys stipendium för sina insatser med motiveringen ”Hennes pedagogiska skrivstil och illustrativa fotografier i vetenskapliga och populärvetenskapliga publikationer är lysande exempel på förmedling av forskning om skånsk kultur och historia”.

Foto: Henrik Ranby

  • CarolineRanby,FotoHenrikRanby

Böcker

EbbaHochschild

Ebba Hochschild

Att leva efter döden

Caroline Ranby

»Gripande om hovdam … Caroline Ranbys språk är lättläst och smidigt och boken är fylld av foton att förlora sig  Läs mer »

SkanesKyrkor

Skånes kyrkor

En kulturhistorisk resa genom 1000 år

Caroline Ranby

Vacker, lärorik och unik skildring av de skånska kyrkorna! I mer än tusen år har kyrkorna utgjort centrala och viktiga  Läs mer »