CarolineRanby

Caroline Ranby

Caroline Ranby är fil. mag. i etnologi, kulturhistoriker och författare. Hon har under många år arbetat som kyrkoantikvarie i Skåne. Hon har skrivit flera vetenskapliga och populärvetenskapliga böcker. Skånes kyrkor är hennes sjätte bok.

 

  • CarolineRanby

Böcker

SkanesKyrkor

Skånes kyrkor

En kulturhistorisk resa genom 1000 år

Caroline Ranby

Vacker, lärorik och unik skildring av de skånska kyrkorna! I mer än tusen år har kyrkorna utgjort centrala och viktiga  Läs mer »