Carlhåkan Larsén

Carlhåkan Larsén, född 1938, avlade studentexamen i Växjö 1956 och har studerat humanistiska ämnen vid Lunds universitet. Sedan 1971 medarbetare i Sydsvenska Dagbladet som musik- och teaterrecensent och fortfarande verksam som skribent i musikaliska och kulturhistoriska ämnen där och i tidskriften OPUS. Larsén har utgivit en jubileumsskrift om Nordiska ungdomsorkestern (2001), biografier över Sten Broman (2002) och Lars-Erik Larsson (2008), och en antologi om svensk manskörssång, Sångare! (2009).

Han fungerade dessutom som musikexpert vid utgivningen av Nationalencyklopedien. Som kritiker följer han Lunds musikliv sedan snart 50 år och har deltagit som sångare i Lunds Studentsångförening ännu längre; där han också varit ordförande. I Fakirensällskapet är han ledamot av styrelsen och har också där fungerat som ordförande.

Array

Böcker

EnManMedTvaHuvuden

En man med två huvuden

Om Falstaff, fakir och Axel Wallengren

Carlhåkan Larsén

Den första biografin om en pionjär inom svensk humor! »Carlhåkan Larséns spränglärda och välskrivna biografi … en utmärkt bok.« Aftonbladet  Läs mer »

StenBroman

Sten Broman

En man med många kostymer

Carlhåkan Larsén

Hur minns vi Sten Broman? Som en violaspelande musiker och tonsättare av modernistiska musikstycken. En skarpsynt journalist och världsvan resenär.  Läs mer »