Anders W Mårtensson

Anders W Mårtensson, född 27 november 1931 i Ystad, är en svensk arkeolog och museiman.

Han blev filosofie licentiat vid Lunds universitet 1964. Han var amanuens och antikvarie vid Kulturen i Lund 1957–68, stadsantikvarie i Lund 1968–82 och chef för Kulturen 1982–93.

Anders W. Mårtensson har författat flera skrifter om Lunds medeltida historia, bland annat Kring katedralen i Lund (2012),  Lunds undre värld. Utgrävningar 1890-1939 (2016) och Lunds undre värld. Utgrävningar 1940-1969 (2018).

Array

Böcker

Kring katedralen i Lund

Kring katedralen i Lund

Anders W Mårtensson

Vad fanns kring katedralen i Lund? Svar: ett koncentrat av stadens mest betydelsefulla funktioner sedan 1000-talets andra hälft. Skildringen i  Läs mer »

Lundsundrevarld_omsl-4.jpg

Lunds undre värld

Utgrävningar 1890-1939

Anders W Mårtensson

Under Lunds gator finns en ovärderlig skatt i form av unikt material som avslöjar stadens tusenåriga historia.  Sedan slutet av  Läs mer »

9789175457109

Lunds undre värld, del 2

Utgrävningar 1940-1969

Anders W Mårtensson

En ovärderlig kunskapskälla till Lunds äldre historia. Under Lunds gator finns ovärderliga skatter i form av unikt material som avslöjar  Läs mer »