Uppror och allianser, kartonnage

Politiskt våld i 1400-talets svenska bondesamhälle

Dick Harrison

Slut i lager

Hur såg livet ut för 1400-talets svenska bönder? Vilken var deras världsbild? Och varför deltog så många i uppror mot överheten? I Uppror och allianser uppmärksammas ett forskningsområde som länge utövat en särskild lockelse på medeltidshistoriker: periodens många bonderevolter. Under ett sekel förvandlades en traditionellt fredlig allmoge till en mycket stridbar grupp. Orsakerna till detta fenomen är invecklade och långt ifrån uppenbara.

Dick Harrison analyserar i Uppror och allianser svenska bondeuppror och bonderesningar under 1400-talet och diskuterar orsakerna till dem. Han visar på komplicerade förhållanden och lojaliteter mellan släkter, men också på förändringar i mentaliteten hos landets bondefolk.

Dick Harrison är professor vid Lunds universitet och är mycket uppskattad som föreläsare och populärvetenskaplig författare. Han har bl.a. skrivit böckerna Jarlens sekel, Stora döden, Karl Knutsson och Historiebok för kakälskare. Han medverkar regelbundet i tidskriften Populär Historia.

Om författaren

Dick Harrison

Dick Harrison

Dick Harrison är professor i historia vid Lunds universitet och har skrivit ett femtiotal böcker, både fack- och skönlitteratur. Till hans produktion kan nämnas Stora döden (2000), en bok om digerdöden som belönades med Augustpriset och trebandsverket Slaveri (2006–2008) som kom i en ny komprimerad utgåva 2015, Slaveriets historia. 2018 är Dick Harrison aktuell med  Läs mer »

Uppror och allianser, kartonnage
TitelUppror och allianser, kartonnage: Politiskt våld i 1400-talets svenska bondesamhälle
FörfattareDick Harrison
Ämne,
ISBN978-91-85057-37-5
Art. nr.3234
Sidantal141
Storlek125x181mm
Utgiven2004
LagerstatusSlut i lager
Illustreradsv/v
OmslagJacob Wiberg
Pris79 kr