Runor

Historik - Tydning - Tolkning

Lars Magnar Enoksen

Slut i lager

Runor – dessa stolt karska tecken har alltid haft ett starkt symbolvärde, alltsedan de första runmästarna för nästan 2000 år sedan började rista in sina laddade tecken till förvånade åskådares beundran eller förfäran.

I spåren av det ökande intresset för historia har följt ett växande intresse för våra äldsta skrivtecken. Enligt traditionen delade Oden med sig av visdomens hemlighet och lät för första gången människorna utveckla ett eget skriftspråk. På samma sätt som forntidens människor använde runorna för att spå om framtiden kan nutidsmänniskan blicka bakåt och tack vare runorna få kontakt med deras avlägsna upphovsmän.

Mycket har skrivits om runor, och mycket har varit spekulativt och överdrivet. Runor. Historik – Tydning – Tolkning är runboken som inte kräver några förkunskaper, som på ett lättförklarligt och pedagogiskt sätt förklarar runornas utveckling under olika tidsperioder.

Författaren förklarar bl a stavningsregler, grafisk uppbyggnad och uttal. Han hämtar praktiska exempel från olika runstenar i Norden. Vidare presenterar han översiktligt runforskningens historia – alltifrån 1500- och 1600-talens intresse, över nazisternas missbruk av runornas betydelse till New Age-rörelsens intresse för magi och ritualer.

Om författaren

Lars Magnar Enoksen

Lars Magnar Enoksen

Lars Magnar Enoksen är författare, runolog och svensk mästare i glimabrottning. På Historiska Media har han utkommit med flera böcker som tar upp ämnen som runor, vikingatida stridskonst och fornnordisk mytologi. Den senaste i raden är Runor. Mästarens handbok (2015).

Runor
TitelRunor: Historik - Tydning - Tolkning
FörfattareLars Magnar Enoksen
Ämne
ISBN978-91-88930-32-3
Art. nr.3042
Sidantal300
Utgiven1998
LagerstatusSlut i lager
IllustreradIllustrerad i svartvitt
Pris214 kr