Pressinformation:
Runor, e-bok

Historia, tydning, tolkning

Lars Magnar Enoksen

I spåren av det ökande intresset för historia har nyfikenheten för våra äldsta skrivtecken vuxit fram. Mycket har skrivits om runor; mycket har varit spekulativt och överdrivet. Runor – historia, tydning, tolkning är runboken som med engagemang och stor sakkunskap förklarar runornas utveckling under olika tidsperioder.

Lars Magnar Enoksen förklarar bland annat stavningsregler, grafisk uppbyggnad och uttal. Han hämtar konkreta exempel från olika runinskrifter i Norden och bokens många illustrationer hjälper läsaren att själv tyda och tolka runinskrifter.

Vidare presenteras översiktligt runforskningens historia – från 1500- och 1600-talens nyväckta intresse fram till dagens teorier om skriftens ursprung.

Lars Magnar Enoksen är författare och har även gett ut böcker om mytologi och fornminnen samt noveller och historiska romaner.

”En både underhållande och lärorik bok som kastar ljus över en del av vårt kulturarv.” Västerbottens Folkblad

”Enoksen förklarar runornas mysterier på ett rättframt, livfullt och oakademiskt vis.”
Svenska Dagbladet

TitelRunor, e-bok: Historia, tydning, tolkning
FörfattareLars Magnar Enoksen
Boktyp
Ämne
ISBN978-91-87263-22-4
Sidantal236
Utgiven2012
IllustreradSvartvit
OmslagMaria Jörgel

Om författaren

Lars Magnar Enoksen

Lars Magnar Enoksen

Lars Magnar Enoksen är författare, runolog och svensk mästare i glimabrottning. På Historiska Media har han utkommit med flera böcker som tar upp ämnen som runor, vikingatida stridskonst och fornnordisk mytologi. Den senaste i raden är Runor. Mästarens handbok (2015).

Runor, e-bok

Första recensionsdatum: 11 mars 2013

Beställ recensionsexemplar
  • CAPTCHA-bild