På Klios fält

Essäer om historisk forskning och historieskrivning

Dick Harrison

Slut i lager

Essäsamlingen På Klios fält speglar den senaste forskningen inom historia. Här framträder yrkeskategorier som alltid har varit av intresse för historiker – krigare, hovmän, borgare och präster – men också tidigare förbisedda grupper som till exempel spioner och handikappade.

Dick Harrison reflekterar över ämnet historia och dess karaktär. Vad händer om man bortser från ekonomi och politik och istället betraktar historien ur ett kulturellt perspektiv? Innebär dagens popularisering av ämnet ett dilemma för forskarna?

Författaren rör sig ledigt inom forskningens vida fält. Han utgår från tongivande verk från 1990-talets andra hälft men utan pretentioner på att vara heltäckande. Huvuddelen av essäerna har tidigare publicerats som understreckare i Svenska Dagbladet.

Dick Harrison är docent i historia, verksam vid Linköpings universitet. Sin forskning ägnar han huvudsakligen åt medeltidens historia. Hans bok I skuggan av Cathay Augustnominerades 1999.

Om författaren

Dick Harrison

Dick Harrison

Dick Harrison är professor i historia vid Lunds universitet och har skrivit ett femtiotal böcker, både fack- och skönlitteratur. Till hans produktion kan nämnas Stora döden (2000), en bok om digerdöden som belönades med Augustpriset och trebandsverket Slaveri (2006–2008) som kom i en ny komprimerad utgåva 2015, Slaveriets historia. 2018 är Dick Harrison aktuell med  Läs mer »

På Klios fält
TitelPå Klios fält: Essäer om historisk forskning och historieskrivning
FörfattareDick Harrison
Ämne
ISBN978-91-88930-90-3
Art. nr.3084
Sidantal190
Utgiven2000
LagerstatusSlut i lager
Pris159 kr