Pressinformation:
Oscar I, e-bok

en biografi

Eva Helen Ulvros

Oscar I, son till kung Karl XIV Johan, kom till Sverige 1811, 11 år gammal. Han var 45 år då han efterträdde sin far på tronen.

Oscar var en ganska motsägelsefull person. Han beskrivs som misstänksam och fåfäng, men var samtidigt väldigt socialt engagerad och ömmade för samhällets olycksbarn. Han var dessutom mycket allmänbildad och musikalisk, och komponerade själv.

Politiskt ansågs Oscar vara »Framtiden», åtminstone i liberala kretsar. Han införde folkskolan och gjorde arvsrätten lika för söner och döttrar. Med näringsfrihetslagarna 1846 bröts skrånas dominerande ställning. Riksdagens makt stärktes.

Men 1848 års revolutioner runt om i Europa förvandlade Oscar I till en försiktig monark, föga benägen att släppa ifrån sig någon makt till riksdagen. Oscars liberalism inskränkte sig de senare åren till ekonomiska och humanitära frågor. Politiskt blev han allt mer konservativ.

Utifrån dokument av både officiell och privat natur tecknar Eva Helen Ulvros här stilsäkert bilden av Oscar I. Materialet har bland annat hämtats från Oscars egna dagboksanteckningar och brev.

TitelOscar I, e-bok: en biografi
FörfattareEva Helen Ulvros
Boktyp
Ämne, ,
ISBN978-91-87263-10-1
Sidantal304
Utgiven2012
IllustreradSvarvit

Om författaren

Eva Helen Ulvros

Eva Helen Ulvros

Eva Helen Ulvros är professor i historia vid Lunds universitet. Hennes forskning är inriktad mot kultur-, genus- och socialhistoria. Eva Helen har skrivit ett flertal böcker om framför allt kvinnohistoria, som givits ut av Historiska Media. Boken Sophie Elkan nominerades till Augustpriset 2001. Våren 2016 är hon aktuell med boken Kvinnors röster. Livsöden från det moderna Sveriges framväxt.  Läs mer »

Oscar I, e-bok

Första recensionsdatum: 11 mars 2013

Beställ recensionsexemplar
  • CAPTCHA-bild