Pressinformation:
NATO

Historien om en försvarsallians i förändring

Ann-Sofie Dahl

Utkommer 2018-10-01

Intresset för NATO är större än någonsin. Ann-Sofie Dahl, en av Sveriges främsta experter på NATO och säkerhetspolitik, har skrivit en bok som sammanfattar och förklarar allt som varje svensk bör känns till om försvarsalliansen.

NATO diskuteras som aldrig förr, som en följd av det försämrade säkerhetspolitiska läget i Östersjöregionen, en intensiv svensk försvarsdebatt och president Trumps utrikespolitik. Men vad är egentligen NATO och varför uppstod försvarsalliansen? Hur har organisationen utvecklats sedan grundandet 1949, och hur ser dess framtid ut?

Ann-Sofie Dahl är bosatt i Köpenhamn. Som docent i internationell politik är hon en av våra främsta experter på NATO. I sin nya bok förklarar hon allt som man bör känna till om alliansen.

Boken vänder sig till en bred, allmänpolitiskt intresserad publik, särskilt vad gäller försvars- och säkerhetspolitik. Eftersom det idag inte finns någon liknande faktabok om NATO på svenska, som sträcker sig hela vägen från grundandet fram till våra dagar, fyller boken en viktig lucka i litteraturen.

Bokens upplägg är kronologiskt, från grundandet 1949 och framåt. De fem kapitlen (plus inledning och avslutning) analyserar som redogjorts för ovan de centrala faserna i Nato:s historia: kalla kriget, perioden därefter, terrorattackerna 2001, Ukrainakrisen, samt diskuterar Nato:s framtid i Trump-eran.

TitelNATO: Historien om en försvarsallians i förändring
FörfattareAnn-Sofie Dahl
Ämne, , ,
ISBN9789175456140
Sidantal250
Utkommer 1 oktober 2018
IllustreradIllustrerad med kartor
Pris229 kr

Om författaren

Ann-Sofie Dahl

Ann-Sofie Dahl

Ann-Sofie Dahl är docent i internationell politik och Nonresident Senior Fellow vid Atlantic Council (Washington, D.C.). Hon är sedan flera år bosatt i Köpenhamn i Nato-landet Danmark, där hon tidigare varit verksam vid Center for Militære Studier. Ann-Sofie Dahl var gästforskare vid Nato Defense College (NDC) i Rom 2012 och har varit knuten till en rad  Läs mer »

NATO

Första recensionsdatum: 13 oktober 2018

Beställ recensionsexemplar
  • CAPTCHA-bild