Militär ledning

Från Napoleonkrigen till Bosnienkrisen

Marco Smedberg

Slut i lager

Den berömde militärteoretikern Carl von Clausewitz hävdade i början av 1800-talet att krig är en kamp mellan viljor. Militär ledning handlar om denna kamp och om orsakerna till varför den ena sidan får övertaget. Vad kännetecknar god ledning? När och varför misslyckas ledning?

I boken analyseras militär ledning ur ett historiskt perspektiv med belysande exempel. Författaren diskuterar ledningsprocesser i länder med krigserfarenhet från och med Napoleonkrigen fram till dagens fredsbevarande insatser. Ett genomgående drag i krigshistorien är hur framgång – eller motgång – tydligt kan relateras till ledningen. Här framkommer även hur möjligheterna och sätten att leda har förändrats i takt med teknikens utveckling.

Militär ledning behandlar ledningsprocesser ur både mark-, sjö- och luftoperativt perspektiv, vilket underlättar för jämförelser. Marco Smedbergs översiktliga och breda skildring är ett viktigt verktyg vid all militär verksamhet där det föreligger ett behov av att samordna olika insatser. Här kan även personer i ledande position lära av ledningsproblematikens universella karaktärsdrag, en oumbärlig kunskap i militära situationer men lika angelägen i civila sammanhang.

Om författaren

Marco Smedberg

Marco Smedberg

Marco Smedberg är militärhistoriker, pansarofficer och ledamot av Kungliga krigsvetenskapsakademien. Han har varit redaktör i tidskriften Militär Historia och skrivit flera böcker om krigskonstens utveckling, däribland Militär ledning (2001) och Vietnamkrigen (2008). 100 år efter första världskrigets utbrott är Marco Smedberg aktuell som författare till det moderna standardverket Första världskriget (2014). Marco Smedberg föreläser gärna  Läs mer »

Militär ledning
TitelMilitär ledning: Från Napoleonkrigen till Bosnienkrisen
FörfattareMarco Smedberg
Ämne, , , ,
ISBN978-91-89442-07-8
Art. nr.3136
Sidantal320
Storlek152 x 230 mm
Utgiven2001
LagerstatusSlut i lager
IllustreradFyrfärg och svartvitt
OmslagJohan Laserna
Pris238 kr