Liv och död i antikens Rom

Dominic Ingemark

Slut i lager

Storstadslivet med dess trängsel och trafikproblem, buller och stress, höghus och förorter är något som de flesta förknippar med den moderna civilisationen. Men de förekom redan under antiken: Rom var då en verklig storstad och hade som mest runt en miljon invånare.

Trots att två årtusenden skiljer oss från romarna har vi mycket gemensamt. Vi lever i ett samhälle som delvis påminner om deras och vi har samma grundläggande förutsättningar och behov. Det är dessa som Dominic Ingemark och Henrik Gerding fokuserar – alla behöver vi kärlek och sex, mat för dagen och tak över huvudet.

Författarna belyser bland annat imperiets problem med låga födelsetal. Roms förste kejsare, Augustus, lät till och med införa lagar som medförde ett ökat antal giftermål och därmed barnafödandet. Att triaden vete, vin och oliver utgjorde basen i det romerska kosthållet vet vi, men vem lagade maten och hur såg köken ut? Sin lediga tid ägnade romarna gärna åt baden, amfiteatrarna och kapplöpningsbanorna.

Av tradition har romerskt vardagsliv skildrats utifrån aristokraternas värld. Liv och död i antikens Rom lyfter istället fram tidigare förbisedda grupper – här möter vi kvinnorna och barnen, de fattiga och slavarna. Källproblematiken är tydlig: den större delen tillgängligt material behandlar män ur eliten, men författarna har lagt ner stort arbete på att söka ny kunskap.

Fotografen Martine Castoriano besökte Pompeji, Rom och Herculaneum inför arbetet med boken. Nu presenteras hennes särskilt framtagna bilder för första gången.

Pär Sandin står för de flesta av bokens många nyöversättningar av citat från antika texter och verk.

Om författaren

Dominic Ingemark

Dominic Ingemark

Dominic Ingemark är forskarassistent i Antikens kultur- och samhällsliv vid Lunds universitet. Han doktorerade 2003 på avhandlingen Glass, alcohol and power in Roman Iron Age Scotland. Ingemark har tidigare skrivit Liv och död i antikens Rom (2000) och Sagor och svartkonst under antiken (2004).

Liv och död i antikens Rom
TitelLiv och död i antikens Rom
FörfattareDominic Ingemark
Ämne
ISBN978-91-89442-02-3
Art. nr.3094
Sidantal223
StorlekStort format
Utgiven2000
LagerstatusSlut i lager
IllustreradRikt illustrerad i färg
Pris289 kr