Pressinformation:
Imperiernas tid, pocket

Erövringen av världen 1815-1919

Henk Wesseling

Slut i lager

Vid 1800-talets början hade många europeiska stater kolonier i andra delar av världen, men det var bara britterna som styrde över ett kolonialt imperium. 100 år senare hade mycket förändrats. Europa var världens maktcentrum och de koloniala erövringarna hade övergått i imperialism.

Henk Wesselings Imperiernas tid 1815-1919 beskriver hur den europeiska kolonialismen växte fram, hur den slog klorna runt jordklotet för att sedan falla sönder under det våldsamma 1900-talet. Boken tar ett helhetsgrepp om den koloniala historien från erövring till återställande och analyserar händelserna i ljuset av administration, kulturhistoria och ekonomisk utveckling.

Författaren Henk Wesseling är professor emeritus i modern historia vid Universitetet i Leiden, Holland. Under det senaste kvartsseklet har han huvudsakligen ägnat sig åt olika aspekter av den europeiska expansionen i allmänhet och den moderna imperialismen i synnerhet. Han anses allmänt vara ett av de världsledande namnen inom detta forskningsfält.

Hans tidigare bok Söndra och härska - uppdelningen av Afrika 1880-1914 utkom på Historiska Media 2006. Han har skrivit en rad böcker som tangerar ämnet kolonialism och imperialism, varav flera har givits ut på ett antal språk världen över.

TitelImperiernas tid, pocket: Erövringen av världen 1815-1919
FörfattareHenk Wesseling
Boktyp
Ämne,
ISBN9789175452548
Sidantal384
Utgiven2014
LagerstatusSlut i lager
ÖversättareJoakim Sundström & Gunilla von Malmborg
OmslagLönegård & Co
Pris59 kr

Om författaren

Henk Wesseling

Henk Wesseling

Henk Wesseling är expert på afrikansk historia och är proferssor emeritus vid universitetet i Leiden, Holland. Fotograf: Amber Beckers

Imperiernas tid, pocket

Första recensionsdatum: 27 november 2014