Pressinformation:
Hedersmord

Tusen år av hederskulturer

Kenneth Johansson

Slut i lager

De uppmärksammade hedersmorden i vår samtid utspelar sig mitt i det moderna samhället. Fenomenet står i bjärt kontrast till dominerande tankestrukturer om självbestämmanderätt, jämställdhet mellan könen och hävdandet av individens sexuella frihet. Begreppet hedersmord är även i sig självt kontroversiellt och ifrågasatt.

Ytligt sett handlar fenomenet hedersmord om subkulturer med rötter i kulturkretsar som med svenska ögon ter sig underliga. Men även de nordiska länderna har fram till vår egen tid haft en tydlig patriarkal struktur. Vilka former har faders- och husbondemakten tagit sig här i Norden jämfört med exempelvis dagens kurdiska invandrarkultur?

I Hedersmord kommer forskare till tals som under lång tid studerat heders- och äreskulturer på olika platser i världen. Författarna samverkar i ett forskarnätverk i ämnet och vill med sina texter förmedla en del av de forskningsresultat som redan finns och som växer fram på området.

Bland skribenterna återfinns Marie Lindstedt Cronberg, fil dr och verksam vid Historiska institutionen i Lund; Eva Österberg, professor i historia vid Lunds universitet; Simon Ekström, fil dr i etnologi och verksam vid Stockholms universitet.

Hedersmord ingår i skriftserien Lagerbringbiblioteket. En skriftserie för ny historisk forskning och historievetenskaplig diskussion.

TitelHedersmord: Tusen år av hederskulturer
FörfattareKenneth Johansson (red)
Ämne,
ISBN978-91-89442-39-9
Art. nr.3290
Sidantal227
Storlek130x210
Utgiven2006
LagerstatusSlut i lager
Pris189 kr

Om författaren

Hedersmord

Första recensionsdatum: 20 januari 2006

Pressbilder