Pressinformation:
Gustaf V och andra världskriget

Erik Carlsson

Slut i lager

Han är expert på tyska motståndsrörelsens förbindelse med Sverige under andra världskriget och var tidigare officer i armén. Nu kommer han med en bok om Gustaf V och andra världskriget.
– Gustaf V är enligt min mening underskattad, och det gäller inte minst hans agerande under beredskapsåren, säger författaren Erik Carlsson.

Det har skrivits mycket om Gustaf V. Men hittills har kungens handlingar i egenskap av statschef under andra världskriget varit ganska fragmentariskt behandlade i den svenska historieskrivningen. Det har saknats en samlad bild. Erik Carlssons intention med Gustaf V och andra världskriget är att fylla den lucka som finns och skriva en heltäckande – och i viss mån omprövande – bok om kungens agerande.
– Den bild som ofta ges i litteraturen av Gustaf V och hans handlande har inte varit helt invändningsfri, säger författaren.

Gustaf V och andra världskriget bygger till väsentlig del på ny arkivforskning ur det Bernadotteska arkivet, UD:s samt andra person- och myndighetsarkiv. Resultatet är en välgrundad och intressant skildring av svensk in- och utrikespolitik med Gustaf V i centrum.

TitelGustaf V och andra världskriget
FörfattareErik Carlsson
Ämne,
ISBN978-91-85057-88-7
Art. nr.3345
Sidantal400
Storlek150 x 225 mm
Utgiven2006
LagerstatusSlut i lager
IllustreradSv/v
Pris179 kr

Om författaren

Erik Carlsson

Erik Carlsson

Erik Carlson är pensionerad arméofficer. Han disputerade i historia vid Lunds universitet hösten 1998 på avhandlingen Sverige och tysk motståndsrörelse under andra världskriget.

Gustaf V och andra världskriget

Första recensionsdatum: 27 september 2006