Fred och fruktan

Sveriges säkerhetspolitiska historia 1918-2000

Wilhelm Agrell

Slut i lager

Fred och fruktan är det första stora översiktsverket över svensk säkerhetspolitik under 1900-talet. Wilhelm Agrell knyter här samman en rad omdebatterade teman i svensk samtidshistoria. Han synar bland annat eftergiftspolitiken under andra världskriget, dubbelspelet kring neutraliteten, Sveriges deltagande i embargopolitiken, DC 3-affären och ubåtskrisen.

En genomgående linje är att det funnits ett intrikat och motsägelsefullt förhållande mellan ord och handling; mellan den uttalade politiken och det som faktiskt genomförts. Det har ofta varit en liten krets av personer som spelat en avgörande roll i de politiska besluten. Författaren kartlägger och granskar dessa outtalade nätverk.

Utifrån Wilhelm Agrells diskussioner framträder helhetslinjerna i svensk säkerhetspolitik. Fred och fruktan ger en klargörande överblick av den långa epok då den svenska neutralitetslinjen växte fram och blev en dominerande ideologi.

Om författaren

Wilhelm Agrell

Wilhelm Agrell

Wilhelm Agrell är historiker med inriktning på freds- och konfliktsvetenskap samt professor i underrättelseanalys vid Lunds universitet. Hösten 2017 är han aktuell med boken Sprickor i järnridån. Svensk underrättelsetjänst 1944-1992. Wilhelm Agrell har tidigare skrivit följande böcker för Historiska Media: Fred och Fruktan. Sveriges säkerhetspolitiska historia 1918-2000 (2000), Svenska förintelsevapen (2002),  Venona. Spåren från ett  Läs mer »

Fred och fruktan
TitelFred och fruktan: Sveriges säkerhetspolitiska historia 1918-2000
FörfattareWilhelm Agrell
Ämne, , , ,
ISBN978-91-89442-00-9
Art. nr.3098
Sidantal367
Utgiven2000
LagerstatusSlut i lager
Pris239 kr