Pressinformation:
Fred och fruktan, e-bok

Sveriges säkerhetspolitiska historia 1918-2000

Wilhelm Agrell

Fred och fruktan är det första stora översiktsverket över svensk säkerhetspolitik under 1900-talet. Wilhelm Agrell knyter här samman en rad omdebatterade teman i svensk samtidshistoria. Han synar bland annat eftergiftspolitiken under andra världskriget, dubbelspelet kring neutraliteten, Sveriges deltagande i embargopolitiken, DC 3-affären och ubåtskrisen.

En genomgående linje är att det funnits ett intrikat och motsägelsefullt förhållande mellan ord och handling; mellan den uttalade politiken och det som faktiskt genomförts. Det har ofta varit en liten krets av personer som spelat en avgörande roll i de politiska besluten. Författaren kartlägger och granskar dessa outtalade nätverk.

Utifrån Wilhelm Agrells diskussioner framträder helhetslinjerna i svensk säkerhetspolitik. Fred och fruktan ger en klargörande överblick av den långa epok då den svenska neutralitetslinjen växte fram och blev en dominerande ideologi.

TitelFred och fruktan, e-bok: Sveriges säkerhetspolitiska historia 1918-2000
FörfattareWilhelm Agrell
Boktyp
Ämne, , , ,
ISBN978-91-86297-43-5
Sidantal367
Utgiven2013

Om författaren

Wilhelm Agrell

Wilhelm Agrell

Wilhelm Agrell är historiker med inriktning på freds- och konfliktsvetenskap samt professor i underrättelseanalys vid Lunds universitet. Hösten 2017 är han aktuell med boken Sprickor i järnridån. Svensk underrättelsetjänst 1944-1992. Wilhelm Agrell har tidigare skrivit följande böcker för Historiska Media: Fred och Fruktan. Sveriges säkerhetspolitiska historia 1918-2000 (2000), Svenska förintelsevapen (2002),  Venona. Spåren från ett  Läs mer »

Fred och fruktan, e-bok

Första recensionsdatum: 29 maj 2013

Beställ recensionsexemplar
  • CAPTCHA-bild