Från rike till nation

Arbetskraftspolitik, befolkningspolitik och nationell gemenskapsformering i Sverige under 1700-talet

Monika Edgren

Slut i lager

I Från rike till nation beskriver historikern Monika Edgren nationsbegreppets förändring i Sverige under 1700-talet. Från att tidigare ha varit kungens trogna undersåtar ändrades deras förhållande till centralmakten under seklet.

Förändringen kan förklaras av att en ny ekonomisk och social politik infördes. Riket med dess invånare bildade en enhet som blev liktydig med nationen. Kungamakten förlorade sin roll som förmedlande länk. I boken visas hur tidens nationalekonomiska lära uppmärksammade människornas föreställningar om riket. Invånarna sågs som en väsentlig kollektiv resurs i samhället och viktigast i det ekonomiska tänkandet var arbetskraften. Man utvecklade nu en befolkningspolitik som reglerade olika uppgifter för kvinnor och män i förhållande til staten. Moderskapet blev en resurs för staten vilket gav kvinnan en ny social och sexuell identitet.

Monika Edgrens analys av dessa historiska processer bidrar till förståelsen av dagens politiska liv och komplikationer rörande invånarnas förhållande till staten.

Om författaren

Från rike till nation
TitelFrån rike till nation: Arbetskraftspolitik, befolkningspolitik och nationell gemenskapsformering i Sverige under 1700-talet
FörfattareMonika Edgren
Boktyp
Ämne, , ,
ISBN978-91-88930-97-2
Art. nr.3087
Sidantal200
Storlek133 x 210 mm
Utgiven2001
LagerstatusSlut i lager
OmslagJacob Wiberg
Pris58 kr