Fornnordisk mytologi, pocket

Enligt Eddans lärdomsdikter

Lars Magnar Enoksen

Slut i lager

I Fornnordisk mytologi har ett urval av den nordiska medeltidens mest betydelsefulla texter nyöversatts. Runforskaren Lars Magnar Enoksen tolkar de fornnordiska originaltexterna och betonar utvalda stycken för att urskilja kärnan i våra förfäders mytologi.

Den ursprungligaste av den äldre Eddans lärdomsdikter, Vaftrudnersmål, återges i sin helhet och blir till ovärderlig hjälp när vi vill förstå den fornnordiska gudavärlden. Författaren skildrar också skapelsemyten och världsalltets uppdelning i nio olika världar; mäktiga jättar, ödesgudinnor och ondskefulla vidunder; Valhallsmyten och Ragnaröksmyten.

Lars Magnar Enoksen är runolog och har under många år studerat våra äldsta skrivtecken och vår fornnordiska mytologi. Han har tidigare utgivit Vikingarnas egna ord (2003), Skånska runstenar (1999), Runor – historia, tydning, tolkning (1998) och Lilla runboken (1995).

Om författaren

Lars Magnar Enoksen

Lars Magnar Enoksen

Lars Magnar Enoksen är författare, runolog och svensk mästare i glimabrottning. På Historiska Media har han utkommit med flera böcker som tar upp ämnen som runor, vikingatida stridskonst och fornnordisk mytologi. Den senaste i raden är Runor. Mästarens handbok (2015).

Fornnordisk mytologi, pocket
TitelFornnordisk mytologi, pocket: Enligt Eddans lärdomsdikter
FörfattareLars Magnar Enoksen
Boktyp
Ämne, ,
ISBN978-91-85057-24-5
Art. nr.3216
Sidantal153
Storlek178x108 mm
Utgiven2004
LagerstatusSlut i lager
IllustreradLars Magnar Enoksen
OmslagSvensk Bokform
Pris40 kr