Duncker och Savolaxbrigaden

Finska kriget 1808-1809

Bertil Nelsson

Slut i lager

I Fänrik Ståls sägner uppmanas vi att fråga en veteran från finska kriget vem som var tapprast av dem alla. Runeberg räknar med att svaret blir ”Ja, herre, Duncker hette han!”

Joachim Zachris Duncker var en av dem som stimuleras av orimliga risker. Med sin jägartrupp utkämpade han 1808–1809 års mest våghalsiga företag. Det är sjöstrider med kyrkbåtar, slaget om Virta bro, nattliga överfall, kamp med kosacker om isbelagda fjärdar. Andra stupade eller svek – Duncker gav aldrig upp. Men kan någon vara tapprast av alla och ändå överleva?

Om detta handlar Duncker och Savolaxbrigaden. Boken skildrar Duncker och hans närmaste chefer – Sandels, Cronstedt, von Döbeln – alla olika, men ändå exempel på framstående ledare. De gör brigaden ryktbar under samtiden och till en förebild för framtiden.

Dunckers brev till hustrun Marie Charlotte ger rörande inblickar i två märkliga livsöden.

Bertil Nelsson har tjänstgjort som officer vid infanteri- och pansarförband. Han var överstelöjtnant vid arméstaben 1974-83 med ansvar för utbildnings- och ledarskapsböcker. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Breven från Tonkin (1976 & 1998), Från Brunkeberg till Nordanvind (1993) och Regementen och vapenbröder (1995).

Om författaren

Duncker och Savolaxbrigaden
TitelDuncker och Savolaxbrigaden: Finska kriget 1808-1809
FörfattareBertil Nelsson
Ämne, ,
ISBN978-91-88930-81-1
Art. nr.3089
Sidantal265
Utgiven2000
LagerstatusSlut i lager
IllustreradIllustrerad i färg och svartvitt
Pris214 kr