Den sårbara supermakten, e-bok

USA:s väg från John F. Kennedy till Barack Obama

Erik Åsard

I Erik Åsards initierade Den sårbara supermakten får vi följa USA:s viktigaste händelser och utvecklingslinjer under det senaste halvseklet. Åsard hävdar att det är för tidigt att räkna ut USA som världens ledande supermakt. Men hur länge kan USA behålla sin maktställning? Det kommer enligt Åsard att bero på hur landet förmår hantera tre stora framtida utmaningar: den ekonomiska strukturkrisen och beroendet av de asiatiska ekonomierna, krisen i de sociala välfärdssystemen samt hur det positionerar sig i kampen om den globala ledarrollen. På sikt klarar inte ens USA av att bevara sin supermaktsposition utan smärtsamma omprövningar av politiken både på hemmaplan och utomlands.

1900-talet har med rätta betecknats som Amerikas århundrade. Ingen nation har utövat ett sådant inflytande ekonomiskt, politiskt, militärt och kulturellt som USA gjorde under större delen av det gångna seklet. Men efter 11 septemberattackerna, kriget mot terrorismen och den djupa ekonomiska krisen har USA börjat tappa mark och många bedömare förutspår nu att vi snart står inför ett maktskifte i den internationella politiken. Nationer som Brasilien, Kina, Indien, Ryssland och det samlade EU utmanar redan USA och kommer år för år att växa i styrka på supermaktens bekostnad, heter det.

Professor Erik Åsard är en av Sveriges främsta USA-kännare och har studerat landet i över trettio år, sedan 1987 som föreståndare för Svenska Institutet för Nordamerikastudier (SINAS) vid Uppsala universitet, den enda akademiska enhet i Sverige som bedriver forskning och undervisning om detta ämne.

 

Pressröster

»En serie lysande essäer» 
Arvika Nyheter

”Boken, som är välskriven och lättillgänglig, genomsyras av nyanserad analys.»
BTJ

»de inblickar i USA:s historia som Åsard förmedlar (är) oftast träffsäkra, intressanta och skickligt berättade. De tydliggör den specifika amerikanska politiska kulturen som gett svängrum åt två så olika presidenter som George W Bush och Barack Obama. Åsards imponerande insikter och kunskaper om det amerikanska gör dessutom boken till en inspirerande läsning.»
Svenska Dagbladet

»Erik Åsard är oerhört kunnig, formulerar sig väl och hans essäer är lättlästa.»
Uppsala Nya Tidning

Om författaren

Erik Åsard

Erik Åsard

Erik Åsard är professor emeritus i nordamerikastudier med inriktning mot statskunskap. 2018 är han aktuell med boken Politik och retorik. Svenska partiledare i talarstolen. Åsard är en av landets främsta USA-kännare och var under 25 år föreståndare för Svenska Institutet för Nordamerikastudier (SINAS) vid engelska institutionen, Uppsala universitet. På Historiska Media har Erik Åsard tidigare utgivit böckerna  Läs mer »

Den sårbara supermakten, e-bok
TitelDen sårbara supermakten, e-bok: USA:s väg från John F. Kennedy till Barack Obama
FörfattareErik Åsard
Boktyp
Ämne
ISBN978-91-87263-60-6
Sidantal256
Utgiven2012