De avgörande slagen III, pocket

J.F.C. Fuller

Många militära slag har fått stor betydelse för den världshistoriska utvecklingen. Genom att studera äldre slag har fältherrar och makthavare hoppats finna den optimala taktiken för att besegra en fiende. Ända in på 1900-talet sågs till exempel slaget vid Cannae år 216 f.Kr. – då romarna besegrade Hannibals karthagiska trupper – som en förebild.

Den brittiske militärhistorikern J.F.C. Fuller har detaljstuderat flera av historiens stora militära sammandrabbningar. Utifrån en genomtänkt teori gör han en intressant analys av själva krigsförloppet där varje slag beskrivs som en vändpunkt. I analysen betonar han betydelsen av snabbhet och vikten av att kunna tränga in i motståndarens tankegång. I De avgörande slagen finns Fullers teorier samlade. Verket är en svensk översättning av hans militärhistoriska standardverk . Den svenska utgåvan består av fyra delar och beskriver krigskonsten under 2 500 år.

De avgörande slagen, del III, inleds med revolutions- och Napoleonkrigen i Frankrike där idén om allmän värnplikt växer fram. Genom värnplikten läggs grunden för den nya franska infanteritekniken som får sitt elddop vid Valmy 1792. Här berättas även om den långa freden i början av 1800-talet som får ett tvärt slut i och med Krimkriget och de italienska frihetskrigen mot Österrike. Boken avslutas med en skildring av det nordamerikanska inbördeskriget som föregriper mycket av den militära utvecklingen i Europa under 1900-talet.

Det svenska förordet har skrivits av Lars Ericson, docent i militärhistoria och lärare vid Försvarshögskolan, Stockholm.

 

Pressröster:

»dramatisk läsning för militärer, marknadsstrateger och historieintresserade»
Dagens Nyheter

»Utifrån en genomtänkt teori gör han en intressant analys av själva krigsförloppet.»
Insats & Försvar

»Är man intresserad av västvärldens viktigaste slag har man nu chansen.»
Ystads Allehanda

»en verklig klassiker inom området»
Jan Sandström, Frykdals-Bygden

Om författaren

J.F.C. Fuller

John Frederick Charles Fuller, mer känd som J.F.C. Fuller, född 1 september 1878 i Chichester, död 10 februari 1966, var en brittisk generalmajor, militärhistoriker, pansarspecialist och militärteoretiker. Genom att förena historisk kompetens med goda insikter i militärt agerande har flera av hans verk blivit militärhistoriska klassiker. I krigssammanhang utmärkte han sig under bland annat boerkriget  Läs mer »

De avgörande slagen III, pocket
TitelDe avgörande slagen III, pocket
FörfattareJ.F.C. Fuller
Boktyp
Ämne
ISBN9789186297633
Sidantal295
Utgiven2011
ÖversättareKjell Waltman
OmslagCurt Designbyrå
Pris49 kr