De avgörande slagen del I, pocket

Från antiken till Hastings 1066

J.F.C. Fuller

Slut i lager

»Dramatisk läsning för militärer, marknadsstrateger och historieintresserade.» Dagens Nyheter

»Utifrån en genomtänkt teori gör han en intressant analys av själva krigsförloppet.» Insats & Försvar

»Är man intresserad av västvärldens viktigaste slag har man nu chansen.» Ystads Allehanda

»En verklig klassiker inom området.» Jan Sandström, Frykdals-Bygden

Många militära slag har fått stor betydelse för världshistorien. Genom att studera äldre slag har fältherrar genom historien strävat efter den optimala stridstaktiken. Ända in på 1900-talet sågs till exempel slaget vid Cannae år 216 f.Kr. då Hannibal vann sin största seger över de romerska trupperna som förebild. Den brittiske militärhistorikern J F C Fuller har detaljstuderat en mängd drabbningar genom historien och analyserat händelseförloppet. Därefter har han valt ut ett antal av dessa som särskilt betydelsefulla vändpunkterna i historien. Slagen beskrivs utförligt och i analysen betonas betydelsen av snabbhet och vikten av att kunna tränga in i motståndarens tankegång. Varje tidsperiod och större militär konflikt inleds med en krönika där Fuller introducerar den aktuella epoken och knyter samman det historiska förloppet.

Den första fristående delen av De avgörande slagen inleds med slaget vid Salamis 480 f.Kr. Fuller visar att det redan under 400- och 500-talen f.Kr. låg ett strategiskt tänkande och en militär taktik bakom grekernas berömda segrar. Romarna utvecklade sedan den militära organisationen till sin fulländning. Under 500-talet etablerades Frankerriket som en militär stormakt i Europa medan 600700-talen präglades av den arabiska expansionen, vilken först hejdades i samband med slaget vid Tours i Frankrike. Fuller avslutar framställningen med normandernas framfart på 1000-talet och invasionen av England 1066.

J F C Fullers beskrivning av krigskonstens utveckling under 2 500 år där varje slag skildras som en vändpunkt i historien är en militärhistorisk klassiker. Fuller (18781966) var utbildad militär och utmärkte sig bland annat under boerkriget i Sydafrika och under första världskriget. För eftervärlden har han blivit ihågkommen som initiativtagaren till pansartaktiken och stridsvagnen. Den svenska utgåvan består av fyra fristående delar och innehåller även ett förord av Lars Ericson Wolke, professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan.

Om författaren

J.F.C. Fuller

John Frederick Charles Fuller, mer känd som J.F.C. Fuller, född 1 september 1878 i Chichester, död 10 februari 1966, var en brittisk generalmajor, militärhistoriker, pansarspecialist och militärteoretiker. Genom att förena historisk kompetens med goda insikter i militärt agerande har flera av hans verk blivit militärhistoriska klassiker. I krigssammanhang utmärkte han sig under bland annat boerkriget  Läs mer »

De avgörande slagen del I, pocket
TitelDe avgörande slagen del I, pocket: Från antiken till Hastings 1066
FörfattareJ.F.C. Fuller
Boktyp
Ämne, , , ,
ISBN9789186297619
Sidantal310
Utgiven2011
LagerstatusSlut i lager
ÖversättareKjell Waltman
Pris49 kr