Pressinformation:
Borås stads historia II

Industrins och industrisamhällets framväxt 1860-1920

Lennart Andersson Palm

Slut i lager

I tre vackra band presenteras här Borås stads historia, en stad vars exceptionella utveckling ger en intressant belysning åt ekonomisk och samhällelig utveckling även i övriga Sverige. Till exempel är skildringen av hur textilindustrin försvann och hur man i Borås framgångsrikt lyckades omorientera sig mot andra branscher högaktuell och man kan lätt dra paralleller till andra svenska städer.

Band II, Industrins och industrisamhällets framväxt 1860–1920, handlar om stadens unika utveckling efter 1860. De handelsrättigheter Sjuhäradsbygden hade åtnjutit i det gamla regleringssamhället hade gjort Borås till ett förindustriellt nationellt handelscentrum, vilket blev en hävarm för ekonomisk utveckling när industrialiseringen nu startade på allvar.

TitelBorås stads historia II: Industrins och industrisamhällets framväxt 1860-1920
FörfattareLennart Andersson Palm
Ämne,
ISBN978-91-85377-33-6
Art. nr.3314
Sidantal427
Storlek170 x 240 mm
Utgiven2005
LagerstatusSlut i lager
IllustreradFärg och sv/v
Pris264 kr

Om författaren

Borås stads historia II

Första recensionsdatum: 7 december 2005

Pressbilder