Borås stads historia II

Industrins och industrisamhällets framväxt 1860-1920

Lennart Andersson Palm

Slut i lager

Sjuhäradsbygden åtnjöt unika handelsrättigheter i det gamla privilegiesamhället vilket gjorde Borås till ett förindustriellt nationellt handelscentrum. Kring förra sekelskiftet hade Borås utvecklats till en allsidig textilindustriell stad, som genom tillgången på kompetent arbetskraft och kompletterande industrier lockade nya textilindustrier som ylle, trikå och konfektion att etablera sig i trakten. Samtidigt skedde en koncentrationsprocess i textilindustrin, som gav ytterligare fördelar åt de redan etablerade företagen.

Med hjälp av en omfattande, tidigare inte använd, dokumentation skildras här industrialiseringen i bygden. Samtidigt ges den offentliga sektorn en ny, intresseväckande och aktiv roll i samhällsutvecklingen och i industrialiseringen. Ett vidsträckt internationellt nätverk skapade nämligen utomordentligt stora möjligheter att utnyttja de organisatoriska och ekonomiska erfarenheter de stora städerna ute i Europa slaffat sig under sin industriella omvandling. För Borås innebar detta så olika saker som att staden tidigt fick elektricitet och att stadens ekonomiska övertag gentemot den omgivande landsbygden allt mer markerades.

I Borås stads historia II skildras också stadens arkitektoniska framväxt och människans livsvillkor.

Om författaren

Borås stads historia II
TitelBorås stads historia II: Industrins och industrisamhällets framväxt 1860-1920
FörfattareLennart Andersson Palm
Ämne,
ISBN978-91-85377-33-6
Art. nr.3314
Sidantal427
Storlek170 x 240 mm
Utgiven2005
LagerstatusSlut i lager
IllustreradFärg och sv/v
Pris264 kr