Pressinformation:
Borås stads historia I

Stad och omland fram till 1800-talets mitt

Lennart Andersson Palm

Slut i lager

I tre vackra band i färg presenteras här Borås stads historia, en stad vars exceptionella utveckling ger intressant belysning åt ekonomisk och samhällelig utveckling även i övriga Sverige.

Band I. Stad och omland fram till 1800-talets mitt
I svensk historieskrivning har stad och landsbygd ofta skildrats som skilda världar. Men Borås grundande år 1621 avslöjar på ett ovanligt drastiskt sätt de starka ekonomiska band som kunde finnas mellan stad och omland. Här avtecknar sig landsbygden som motor för marknadsutvecklingen på längre sikt – en roll som ofta underskattats.

TitelBorås stads historia I: Stad och omland fram till 1800-talets mitt
FörfattareLennart Andersson Palm
Ämne,
ISBN978-91-85377-32-9
Art. nr.3313
Sidantal415
Storlek170 x 240 mm
Utgiven2005
LagerstatusSlut i lager
IllustreradFyrfärg
Pris264 kr

Om författaren

Borås stads historia I

Första recensionsdatum: 22 november 2005

Pressbilder