Svenska drottningar

Svenska drottningar

Vid kungens sida har det alltid funnits en drottning, som varit och är rikets högst uppsatta kvinna. Men vad har det inneburit att vara drottning och ständigt befinna sig i blickfånget? Vilka krav har hon haft på sig? Och hur har hon anpassat sig för att motsvara förväntningarna?

Idéhistorikern Karin Tegenborg Falkdalen har tidigare skrivit de kritikerrosade böckerna Vasadöttrarna och Vasadrottningen. Nu återkommer hon med en fascinerade berättelse om våra svenska drottningar från Vasatiden till idag.

Tegenborg Falkdalens tankeväckande skildring lyfter fram drottningrollens villkor. Hur skulle den ideala drottningen uppträda som maka, mor, husmor och som representativ och politisk partner vid kungens sida? Hur har rollen förändrats över tid? Och vad är det för arv som väntar Victoria den dag hon ärver tronen?

Vasadöttrarna

Vasadöttrarna

[html_block id="19006"]
»En fängslande läsning.« Dagens Nyheter

Katarina, Cecilia, Anna, Sofia och Elisabet. Så hette Gustav Vasas fem döttrar. De har länge levt i skuggan av sina bröder men har spännande livsöden som är väl värda att berättas.

Idéhistorikern Karin Tegenborg Falkdalen skildrar här livet som prinsessa under 1500-talet, en svunnen tid då det nyblivna kungariket Sverige kämpade för ett erkännande i Europa. Mästerligt berättar hon om hur Gustav Vasas döttrar växte upp i all tänkbar lyx men hur deras värld samtidigt var genomsyrad av både svår nöd och en bitter, våldsam maktkamp som satte syskonkärleken på prov.

Gustav Vasa, som hade nio barn som uppnådde vuxen ålder, ansågs särdeles lycklig. Monarkin och Vasadynastins framtid låg nämligen i den egna familjens överlevnad. Han hade fyra söner som säkrade tronföljden och fem döttrar som genom goda giftermål skulle hjälpa till i dynastins alliansbyggande. Prinsessorna uppmanades att ta varje tillfälle i akt att arbeta för rikets bästa.

Läsaren får genom boken en god inblick i en prinsessas liv under 1500-talet, ett liv fyllt av politik, maktkamper, intriger, godsdrift, äktenskapsproblem och ekonomiska svårigheter. Deras levnadsöden visar att man inte kunde ta något för givet även om man som i Katarinas, Cecilias, Annas, Sofias och Elisabets fall var dotter till en kung.

Vasadrottningen. En biografi om Katarina Stenbock

Vasadrottningen

»Boken fyller en lucka i vår historiska litteratur och är ett väsentligt och intressant bidrag till svensk kvinnohistoria.« Bibliotekstjänst

Fängslande skildring av Katarina Stenbocks innehållsrika liv!

Katarina Stenbock var endast sjutton år när hon blev bortgift med den nästan fyrtio år äldre Gustav Vasa år 1552. Äktenskapet blev barnlöst men Katarinas relationer med sina många styvbarn var oftast goda men sällan okomplicerade. Efter endast åtta år som Sveriges drottning blir Katarina änka år 1560. Hon gifte aldrig om sig utan förblev änkedrottning fram till sin död år 1621. Efter makens bortgång skulle Katarina få uppleva Vasatidens många intriger, krig och konflikter om den svenska tronen under Vasakungarnas tid.

Vasadrottningen är idéhistorikern Karin Tegenborg Falkdalens spännande berättelse om Katarina Stenbocks långa liv. Genom bevarad brevväxling kan Karin Tegenborg Falkdalen ge en levande skildring av såväl de många dramatiska episoderna i Katarinas liv, från Vadstenabullret till Linköpings blodbad, som hennes vardag och hur hon arbetade för att tillvarata sina och släktingarnas olika intressen. Tegenborg Falkdalen har tidigare skrivit den kritikerrosade boken Vasadöttrarna (2010).